Thuê xe Kia Carnvial

 • 4-5 Khách
 • 4 Hành lý

Thuê xe 45 chỗ

 • 45 khách
 • 45 hành lý

Fuso Limousine

 • 14-16 khách
 • 14-16 hành lý

Bus

Click to get detail

Thuê Xe VIP Mercedez, BMW

 • 4 khách
 • 3 hành lý

Thuê xe 29 chỗ

 • 25 khách
 • 20 hành lý

Thuê xe 7 chỗ

 • 4-5 Khách
 • 4 Hành lý

Thuê xe 16 chỗ

 • 12 khách
 • 12 hành lý

Thuê xe Limousine 9 chỗ

 • 9 Khách
 • 9 Hành lý

Thuê xe 4 chỗ

 • 3 khách
 • 3 hành lý