Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, Xecarvietnam xin gửi báo giá dịch vụ xe buýt tại Ninh Bình đến quý khách hàng như sau:

  1. NINH BINH – HA NOI – CUC PHUONG
ROUTE TIME DEPARTURE TIME ARRIVAL VNĐ
HA NOI – NINH BINH 08:00 – 08:30 11:00 150.000
HA NOI – NINH BINH 18:00 – 18:30 21:30 160.000
HÀ NỘI – CUC PHƯƠNG 08:00 – 08:30 12:00 280.000
NINH BINH – HA NOI 16:00 – 16:30 19:00 150.000
CUC PHUONG – HA NOI 14:30 19:00 280.000
NINH BINH – NOI BAI AIRPORT ( 04:30 – 05:20 – 09:00 – 10:10) MORNING 3.5 hours 380.000
NINH BINH – NOI BAI AIRPORT ( 13:20 – 14:50 – 16:10 – 17:10) AFTERNOON 3.5 hours 380.000
NINH BINH – SAPA NONE BREAKING TIME 17:00 01:00 450.000
SAPA – NINH BINH 21:30 05:00 450.000
NINH BINH – MAI CHAU 17:30 23:00 400.000
NINH BINH – HA GIANG 17:00 04:00 450.000
NINH BINH – SON LA 17:00 05:00 550.000
  1. NINH BINH – HA LONG
ROUTE TIME DEPARTURE TIME ARRIVAL VNĐ
NINH BINH – HA LONG ( TUAN CHAU HARBOUR ) 06:30 11:00 220.000
NINH BINH – HA LONG ( BAI CHAY HARBOUR ) 06:30 11:30 250.000
NINH BINH – HA LONG ( HON GAI HARBOUR ) 06:30 11:30 350.000
HA LONG ( TUAN CHAU HARBOUR ) – NINH BINH 12:00 – 12:40 17:50 200.000
HA LONG ( BAI CHAY HARBOUR ) – NINH BINH 12:40 – 13:00 17:50 220.000
HA LONG ( HON GAI BARBOUR ) – NINH BINH 11:30 – 12:30 17:30 350.000
  1. NINH BINH – HAI PHÒNG – CAT BA
ROUTE TIME DEPARTURE TIME ARRIVAL VNĐ
NINH BINH – HAI PHONG 06:30 3 hours 150.000
NINH BINH – CAT BA 06:30 – 07:00  4.5 hours 350.000
NINH BINH – CAT BA 08:00 – 08:30  4.5 hours 350.000
CAT BA – NINH BINH 09:45  4.5 hours 350.000
CAT BA – NINH BINH 12:45 4.5 hours 350.000
PHA GOT – NINH BINH 11:00 – 14:00 3 hours 250.000
CAT BA – ĐONG HOI / PHONG NHA / HUE 12:45 04:00 550.000
CAT BA – DA NANG / HOI AN 12:45 11:00 680.000

Để biết thêm thông tin về tình trạng vé bus Hanoi – Ninh Binh , Ninh Bình – Hà Nội, vui lòng liên hệ qua:

Email: [email protected]

Hotline: +84 978 496 439 ( Zalo,…)